EGZ Butik

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesini (www.egzbutik.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE'de sunulan hizmetler Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No.98 Avcılar/İstanbul adresinde bulunan EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0325103160900001) (Bundan böyle kısaca "EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ya aittir.

İşbu kullanım koşulları, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE: EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'e ait www.egzbutik.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına ayıpsız olarak teslimidir.

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin veya EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hizmetlerini, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bilgilerini ve EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin yazılı izni ile mümkündür.

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hizmetleri, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bilgileri, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ telif haklarına tabi çalışmaları, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ticari markaları, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE'deki genel görünüm, tasarım, metin, imge logo, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ markası, uygulanan iş metodu ve modeli yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'a aittir ve EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'a ait tüm bu unsurlar çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, bu sözleşme dışında kullanılamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi veya kişiler EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin uğradığı zararı ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülke ve şehirde dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. EGZ BUTİK TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Yayınlanma tarihi (20.10.2023)


 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.